Nasza specjalność to projektowane i wykonywane na indywidualne zamówienia torebki skórzane.

Złożone do nas zapytanie lub zamówienie nie zobowiązuje Państwa do dokonania zakupu.

Wszystkich naszych Klientów zapewniamy, że przyjmując ich zamówienie pozwolimy podjąć im decyzję o zakupie dopiero po osobistym zapoznaniu się z wykonaną torebką.
Jeżeli nie będą Państwo usatysfakcjonowani gwarantujemy prawo do odstąpienia od zakupu lub jego zwrotu w ciągu 14 dni bez względu na powód .

Wysyłka i koszty wysyłki
Ponieważ nasze torebki skórzane powstają jednostkowo zwykle nie są one dostępne natychmiast. Staramy się by nasi Klienci otrzymali je w ciągu kilkunastu dni, a maksymalny czas oczekiwania nie przekraczał 3-4 tygodni. Prosimy by przed zakupem sprawdzili Państwo aktualny czas realizacji swojego zamówienia oraz dostępne odcienie / kolory skóry naturalnej. Przed przygotowaniem torebki wyślemy Państwu do akceptacji próbki skóry naturalnej z której będzie ona wykonana. Dla osób zainteresowanych oferujemy bezpłatną wysyłkę próbek kolorów skóry z jakich może została wykonana torebka oraz dodatkowych zdjęć – prosimy o kontakt.

Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
Koszt transportu: Koszt transportu przy przesyłce kurierskiej wynosi 11zł a kurierskiej za pobraniem (płatność przy odbiorze) wynosi 19zł, dla przesyłek pocztowych 16zł.
W przypadku wysyłki towaru za granice ustalane są indywidualne koszty wysyłki.

Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem prosimy o jej zbadanie. Jeżeli opakowanie wygląda na uszkodzone zalecamy w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości spisać protokół szkody oraz potwierdzić odbiór przesyłki z adnotacją na liście przewozowym "przesyłka uszkodzona". Proszę zachować kopię protokołu dla siebie i skontaktować się z nami (np. emailem na adres poczta@ewahoffmann.com ) by umożliwić szybkie przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

Zwroty
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pocztą elektroniczną na adres : poczta@ewahoffmann.com, lub listownie na adres : Ewa Hoffmann U.P. nr 33, skr. poczt. 18, 85-443 Bydgoszcz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej hoffmann.pl . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać nam rzecz pocztą na adres : Ewa Hoffmann U.P. nr 33, skr. poczt. 18, 85-443 Bydgoszcz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany Towar prosimy zapakować w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń i zagnieceń w trakcie transportu. Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa - Miejscowość, data ; - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów); - adresat : Ewa Hoffmann, U.P. nr 33, skr. poczt. 18, 85-443 Bydgoszcz; Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa - Ja/My (*)………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………….., umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………, umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*) ……………….. . , - Data odbioru ……………… , - Podpis konsumenta(-ów) …….............

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Zwracany Towar prosimy zapakować w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń i zagnieceń w trakcie transportu.

Przesyłki ze zwrotami należy przesyłać na adres:
Ewa Hoffmann, Urząd Pocztowy nr 33 skr. poczt. 18, 85-443 Bydgoszcz

Rękojmia i Gwarancja
Oświadczamy, że jesteśmy producentem torebek skórzanych sprzedawanych w Sklepie Internetowym i dostarczamy produkty bez wad. Jako sprzedawca odpowiadamy, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdzamy się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC. Klientowi z tytułu rękojmi i gwarancji przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
Reklamacje należy przesyłać na adres: Ewa Hoffmann, Urząd Pocztowy nr 33 skr. poczt. 18, 85-443 Bydgoszcz lub adres email: poczta@EwaHOFFMANN.com
Na nasze wyroby udzielamy minimum 24 miesięcznej gwarancji od daty sprzedaży pod warunkiem, że będą użytkowane zgodnie z przeznaczeniem z wyłączeniem uszkodzeń wynikających z niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia i konserwacji oraz uszkodzeń mechanicznych. Dopuszczalne są różnice w fakturze i odcieniu skóry a także różnego rodzaju blizny, żyły, znamiona, chropowatość lica, różnice w grubości skóry i zmarszczki. Są to charakterystyczne cechy dla surowca jakim jest skóra naturalna i należy je traktować wręcz jako oznakę prawdziwości i zaletę skóry naturalnej. Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia mechaniczne, wszelkiego rodzaju zabrudzenia, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania torebki, zmiany zachodzące naturalnie, podczas przeciętnego użytkowania wyrobu a będące następstwem upływu czasu i używalności typu: rozciąganie, marszczenia, przecieranie na szwach bokach, rogach i innych miejscach intensywnego użytkowania oraz nabłyszczanie się skóry, załamania bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnego pochodzenia skóry i układania się torebki podczas użytkowania, wady jawne widoczne w dniu zakupu przy założeniu, że kupujący wiedział o nich w chwili zakupu. W trakcie użytkowania i konserwacji należy przestrzegać określonych zasad, które pozwolą uniknąć uszkodzenia wyrobu oraz wydłużą okres używania i zachowania właściwego wyglądu. Wskazówki dotyczące pielęgnacji toreb przekazywane są Klientowi przy zakupie.

Wszystkie nasze wyroby są oryginalne, nowe i zostały wykonane w naszej firmie w Polsce w całości ze skóry naturalnej.

W celu dokonania reklamacji należy:
• zawiadomić nas o reklamacji - w tym wypadku nie wymagamy przedstawienia dowodu zakupu
• wysłać na wskazany adres przesyłkę z reklamowanym produktem ( przesyłkę prosimy zapakować w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń i zagnieceń w trakcie transportu ),
• do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące powodów składania reklamacji (opis wady) oraz dane kupującego
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru pod wskazany poniżej adres. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z przesłaniem produktu reklamowanego zostaną zwrócone. Koszty wysyłki produktu po dokonanej naprawie gwarancyjnej przesyłką paczka pocztowa ponosi nasza firma. W sytuacjach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem lub na nasz koszt.

Przesyłki z reklamowanymi towarami należy przesyłać na adres:
Ewa HOFFMANN
Urząd Pocztowy nr 33, skr. poczt. 18
85-443 Bydgoszcz


Szczegółowe warunki realizacji zamówienia dostępne są na stronie: Regulamin
Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek elementów strony www.EwaHoffmann.com bez naszej zgody jest zabronione.